Joe Orton

“voorstedelik
tussen woonstelmure
die forensiese hermeneutiek
van die kunswerk tot sy essensies ingeperk”