Herinnering aan Ampie Coetzee

John Miles onthou vir Ampie Coetzee.