Graad 7: Afrikaans Huistaal, Junie, oefenvraestel 1

Hier is ’n gratis oefenvraestel en memorandum vir Afrikaans Huistaal. Die vraestel fokus op leesbegrip, taalstrukture en -konvensies en literatuurstudie.