#Feesmustfall: perspektiewe op Afrikaans as 'n taal vir universiteite

“Té gou word ook vergeet dat meertaligheid oënskynlik duur is, maar dat mensepotensiaal wat deur eentaligheid verlore gaan, ‘n veel groter prys impliseer.”