Die wêreld van die storie deur Willie Burger

“In die inleiding skryf Burger dat sy boek ontstaan het ‘uit die verwondering daaroor dat mens heeltemal meegevoer kan raak deur ’n storie’. Hy plaas veral klem op die ervaring wat die leser van ’n storie het en op watter wyse daar ’n beleefbare wêreld in die leser se verbeelding tot stand kom.”