Die Vierde Nywerheidsrevolusie verander die wêreld waarin ons werk

“Die werksmag in die volgende nywerheidsrevolusie sal hulleself relevant in die werkplek moet hou deur hulle besig te hou met voortgesette leer en lewenslange leer.”