Die Taaldebat op US en die belang van moedertaalonderrig vir enige taalplan

“Afrikaans is nie meer die taal van die wit elite nie. Bruin mense gaan dus sentraal binne hierdie debat staan en vir hulself praat.”