Die Iowa-voorverkiesings 2024: Trump 2.0?

“Wat sou die implikasie van die Iowa-voorverkiesing wees as ons die Amerikaanse politieke blik in die pad sou afskop tot op 5 November 2024?”