Die einde van Standaardafrikaans en begin van Algemene Afrikaans

“Herstandaardisering beteken nie daar word weggedoen met ’n standaard nie, sê Odendaal. ‘Ons sê kom ons staan net krities teenoor hoe hierdie standaard wat ons vandag het, gevorm is. As ons voel daar is ’n skeefgetrekte beeld, wil ons graag hê dat meer gemeenskappe inspraak sal hê om ook ander woorde en variëteite in te sluit as deel van die standaard.'”