BELAB en moedertaalonderrig: ’n gesprek met Jaco Deacon aan die begin van 2024

“Gedurende Maart sal daar ’n verkiesing in elke openbare skool in ons land plaasvind en die skool bepaal self die datum van die verkiesing gedurende die maand. Ouers moet seker maak wanneer hulle kinders se skool se verkiesing gaan plaasvind en die proses wat gevolg gaan word. …. Raak … betrokke.”