ATR-komvandaan-seminaar 2019: Die geskiedenis van Arabiese Afrikaans

Kyk hier na ‘n video deur die Afrikaanse Taalraad oor die geskiedenis van Arabiese Afrikaans.