Afrikaans se verklarende woordeboeke: gister, vandag en môre

“Die boodskap is duidelik: Die toekoms is digitaal.”