"Afrikaans: Kom saam | Come along"-simposium by Sol Plaatje-universiteit: ’n onderhoud

“In Kimberley is Afrikaans die algemene gebruikstaal. Dit is werklik ‘n inklusiewe taal wat oral gebruik word – by winkels, restaurante en besighede. Setswana is wel die taal wat deur die meerderheid SPU-studente gepraat word …, maar tog word Afrikaans daagliks informeel op kampus gebruik.”