Afrikaans Huistaal se voorgeskrewe gedigte vir matrieks: Faeed Amardien se mening

“Die daadwerklike moeite rondom inklusiwiteit in ’n postapartheid klaskamer lyk asof dit tevergeefs is.”