Afrikaans Huistaal se voorgeskrewe gedigte vir matrieks: Dewald Koen se mening

“Moet daar ’n ‘resep’ wees waarvolgens gedigte, kortverhale en romans wat op skoolvlak voorgeskryf word, gekies word? Is die literêre waarde van die teks nie belangriker as die geslag, gender, seksuele oriëntasie of geloof van die skrywer, of die taalvariëteit wat deur die skrywer gebesig word nie?”