Adam

“vooroor kantelend
in die grondwaartse boog
suiwer wiskunde tastend na
Die Ander”