Wiskunde-ondersteuning vir isiXhosasprekende leerders in die grondslagfase

“Hierdie artikel spreek die onderrig- en leerstrategieĆ« aan wat gebruik word om isiXhosasprekende leerders se begrip van wiskunde in Engelse graad 1-klaskamers te verbeter.”