Wie het die ontwerp van die Voortrekkermonument geïnspireer: Farao of Abram?

“Wat ’n Egiptiese praalgraf en tempel onderskei het, het navolging in die simboliek van die Voortrekkermonument gevind. Moerdyk noem dit gepas ’n heiligdom.”