Verdere eienskappe van groot kardinaalgetalle en die magsversameling

“Wat is die invloed van dimensies op die begrip oneindigheid?”