UJ-pryse 2019: Repliek deur Andries Buys

“Daan se verhaal is jare gelede gebore in my tandarts se wagkamer waar ek ’n ou oom se brief aan ’n tydskrif se troostante gelees het.” Lees Andries Buys (Skrywersnaam: Lodewyk G du Plessis) se repliek by die ontvangs van die 2019 UJ-debuutprys vir Die dao van Daan van der Walt.