Taalverskuiwing en taalhandhawing onder Afrikaanse ekspatriate

Hierdie artikel ondersoek die aard van taalverskuiwing en -handhawing wat voorkom onder Afrikaanssprekendes wat oor die wêreld heen geëmigreer het.