Slawe en die ontwikkeling van Afrikaans

‘n Taal bestaan uit woorde, grammatikale struktuur en uitspraak. Hoe het slawe Afrikaans help vorm?