Rassisme, nasionalisme en die Gereformeerde tradisie: ’n narratiewe benadering

“Die hoop is dat daar binne die Gereformeerde tradisie toenemend herbesinning sal plaasvind ten opsigte van die narratiewe bekragtiging van gangbare standpunte aangaande rassisme en nasionalisme.”