Pharos Woordeboeke en alle Suid-Afrikaanse tale as nasionale bate: ’n onderhoud

“Suid-Afrika se kulturele diversiteit [is] ’n waardevolle nasionale bate en daarom [het Pharos] onder meer die taak om meertaligheid, die ontwikkeling van die amptelike tale en respek vir alle tale wat in die land gebruik word te bevorder.”