Onderhoud: Martlie Jordaan oor Gee Afrikaans ’n kishou in die eksamen

“Breek die vak in kleiner dele op: begrip; opsomming; taal; gedigte, prosawerk en drama. As jy so daarna kyk, sien jy dat die taal die enigste ‘wetenskap’ is wat jy kan gaan léér.”