’n Ondersoek na die hindernisse om presisieboerdery in die Oos-Vrystaat te implementeer

“Die vooruitskouings [is] dat dié land teen 2040 moontlik twee derdes van sy basiese voedselvoorrade gaan invoer.”