’n Kritiese blik op 21ste-eeuse onderrig en leer deur ’n onderwyser- en leerderbril

“Onderwysers moet leerders by samewerkende leeroefeninge betrek en tegnologie gebruik om nuwe, voorheen ondenkbare take te skep en om samewerkende, konstruktivistiese en outentieke leerervarings te ondersteun.”