Malcolm Swan se diagnostiese toets vir desimale breuke (graad 8-standaard)

Hierdie wiskundetoets kan deur onderwysers gebruik word om vas te stel wat hulle leerders se verstaan van wiskunde is, of deur leerders om self te kyk hoeveel hulle van wiskunde begryp. Die memo is ingesluit.