Louter handeling vir alle Christene: dans, plavei en Van Gogh se Die sterrenag

Die sterrenag is ’n manifestasie, ’n polsende prentjie, van God se Gees wat fladder oor die donker aarde onmiddellik voordat Hy sou sê: ‘Laat daar lig wees.’”