Inleiding tot die een sy van hiperreële getalle en Cantor se kontinuumhipotese

“Wanneer is groot werklik groot? Bestaan daar iets soos oneindigheid?”