"Iets hieroor het ons ongemaklik gestem": die verband tussen "ontlaering" en die kolonialeske in onlangse Afrikaanse taal- en letterkundige diskoerse

“Die OntlaeringSitkamer-groepering verteenwoordig – ondanks hulle ideale van vernuwing, epistemiese en sosiale geregtigheid en Afrikaans se bevryding – ’n ‘laer’ waarin daar ‘saamgehurk’ word in opstand teen ’n hede en verlede waarvan die groepering in wese ’n oppervlakkige begrip het.”