Graad 5-wiskundevraestel: kwartaal 1

Hier is ’n graad 5-wiskundevraestel en –memo wat leerders kan help om die eerste kwartaal se werk onder die knie te kry.