Enkele uitsonderlike getalle

“In hierdie artikel spits ons ons vir die plesier daarvan toe op ’n paar getalle wat sommer net interessant is, tesame met enkele reekse wat soms hiermee verband hou.”