Diskrete modelle

In hierdie aflewering van sy verrykingsartikels bespreek Pieta van Deventer die wiskundige konsep van diskrete modelle.