Die vismark

“die skuite het propvol ingekom
daar anderkant staan Smiley
trots op die snoek”