"Die Stem van Suid-Afrika"

“Die Wet op Outeursreg op die Stem van Suid-Afrika Wet 2 van 1959, is 54 jaar gelede – op 12 Februarie 1959 – deur die parlement goedgekeur.

Die Wet het ’n interessante agtergrond.”