Die lag van die lumpen-proletariaat as idioom van hibriditeit: hulde aan Adam Small

“Die lag is herinnerde idioom, uitdrukking van ’n versplintering en splyting met wortels diep in ’n ou klasse-verlede.”