Die daggadebakel: uit ’n mediese oogpunt

 • 26

Dit is met skok en afgryse dat die mediese beroep en alle professionele groepe wat gemoeid is met dwelmverslawing reageer op die jongste uitspraak van die Konstitusionele Hof wat die private besit, kweek en gebruik van dagga onder bepaalde omstandighede wettig. Die gebruik van dagga (kannabis) vir medisinale doeleindes moet wetenskaplik teenoor die potensiële mediese en maatskaplike risiko’s opgeweeg word.

Die Suid-Afrikaanse Psigiatriese Vereniging (Sasop) is met reg bekommerd oor die publieke persepsie dat dagga ’n “skadelose” plant is, en het sterk standpunt ingeneem teen hierdie uitspraak. Kannabis is ’n bewese dwelm en dus verslawend en mag die weg baan vorentoe vir ander gevaarliker dwelms. In ’n gesaghebbende verslag is gerapporteer dat kannabis die algemeenste primêre substans van misbruik is vir persone onder 20 jaar wat by behandelingsfasiliteite in Suid Afrika aanmeld. Dit word geraam dat 1 uit 6 tienderjariges wat met dagga eksperimenteer, daaraan verslaaf raak.

Die gebruik van kannabis in adolessensie verhoog die kans op psigotiese siekte van hierdie onvolwasse en ontwikkelende groep geweldig. Blootstelling aan fitokannabinoïde (kannabinoïde afkomstig van die kannabisplant) gedurende hierdie kwesbare periode ontwrig die proses van breinontwikkeling en affekteer aspekte van geheue, konsentrasie, en intelligensie. Ons psigiatriese hospitale se sale loop oor as gevolg van dwelmgeïnduseerde psigotiese toestande. Dit is ook bekend dat kannabisgebruik gedurende die adolessente periode aanleiding kan gee tot tot blywende kognitiewe agteruitgang, selfs ná volhoubare onthouding. Ons moet ons kinders koester – ouers moet die model wees.

In ’n onlangse oorsigartikel van die Wêreldgesondheidsorganisasie (WGO) word die gevolgtrekking gemaak dat kannabis bydra tot die ontwikkeling van skisofrenie in adolessente. Daar is tans onvoldoende inligting beskikbaar om die langtermyngevolge te bepaal van die wettiging van die gebruik van kannabis onder bepaalde omstandighede. Dit is te veel gevra dat die onvoldoende-opgeleide polisiebeamptes op ’n toneel moet besluit of die besit van dagga aanvaarbaar is en of misdaad betrokke is. Bestaan die nodige oordeel vir korrekte wetstoepassing, ondersteunende gesondheidsorg, beskerming van minderjariges, asook maatskaplike en beradingsdienste? Die beskikbare bewyse ondersteun nie die sterk publieke mening en anekdotiese verslae ten gunste van die medisinale gebruik van kannabis nie, benewens miskien die voordelige invloed op kroniese pyn, spastisiteit van veelvuldige sklerose en gewigsverlies wat geassosieer is met MIV. Daar bestaan veiliger geregistreerde medikamente vir die behandeling van laasgenoemde toestande.

Daar is egter oortuigende bewyse van die newe-effekte van kannabis, soos verwardheid, duiseligheid, diarree, euforie, uitputting en hallusinasies. Enige potensiële voordele van kannabis moet opgeweeg word teen die risiko van verslawing, psigose, kognitiewe agteruitgang en ’n 2,6 keer groter moontlikheid van motorvoertuigongelukke. Geneeshere is bekommerd oor die ontluikende bewyse dat kannabisgebruik die risiko van akute miokardiale infarksie sowel as beroertes kan verhoog. Die Medieseberoepsraad se aanbeveling is dat die gebruik van kannabis vir medisinale gebruik op grondige wetenskaplike getuienis moet berus en beperk moet word tot geregistreerde geneeskundiges vir individue waar daar aanvaarbare regverdiging beskikbaar is.

Die besluit van die Konstitusionele Hof om ons reg op “vryheid” te respekteer gaan lelik boemerang. Vryheid gaan altyd saam met verantwoordelikheid en verantwoordbaarheid. In ’n samelewing soos ons s’n wat reeds gekenmerk word deur omvangryke misdaad (wat dwelmmisbruik insluit), asook uitermatige geweldsvlakke teen kwesbare minderjariges, heers tereg ernstige kommer oor die toepassing van die nuwe uitspraak. Ons sit reeds met ’n hele geslag op die Kaapse Vlakte wat met tik vernietig is. Dit skep ’n vrugbare teelaarde vir gewetenlose georganiseerde misdadigers om dwelmverslawing aan te vuur. Daar is wêreldwyd kommer oor die destruktiewe gevolge van kannabis. ’n Internasionale studie skat dat twee miljoen jare van lewe met ongeskiktheid toegeskryf kan word aan kannabisgebruik.

Die vraag is: Kan ons dit bekostig om binne die konteks van die Suid-Afrikaanse samelewing saam te stem met die juigbrigade van tradisionele geneeshere, Rastafariërs en ander voorstanders van die wettige gebruik van kannabis? Enige verandering in die wetgewing wat die gebruik van kannabis reguleer, moet onderneem word in konsultasie met al die verbandhoudende belanghebbendes; dit moet berus op geldige wetenskaplike bewyse en ook in aanmerking neem die beskikbaarheid en toeganklikheid van die bestaande middelverslawingbehandelingsfasiliteite in Suid Afrika.

Ons gaan nog lang trane huil oor hierdie ondeurdagte besluit.

DP van Velden
MB, ChB, MPraxMed, MPhil (Joernalistiek)

 • 26

Kommentaar

 • Die gebruik van dagga (kannabis) vir medisinale doeleindes moet wetenskaplik teenoor die potensiële mediese en maatskaplike risiko’s opgeweeg word.

  Die artikel fokus op die moontlike mediese probleme wat daar met dagga gebruik kan gaan en ignoreer in totaal die finansiële, maatskaplike en geregtelike effekte van `n dagga-verbod. Jy kan nie ’n komplekse saak slegs uit een oogpunt aanspreek nie.

 • As a retired mental health care practitioner with 27 years of experience, this fills me with dread and a feeling of impending disaster.
  In our practice we dealt on the daily basis with what the toxic mixture of mental illness and cannabis leads to! It did not end up good for the patient but especially for the family who had to live with the end results.

 • Dankie vir hierdie artikel. My gesin en my lewe is verwoes deur hierdie "onskadelike" dwelm. My man en seun ly nou albei aan skisofrenie. Ek is so onsteld oor hierdie oningeligte besluit van die regering. Glo my, ek het die donker kant gesien en mens wil nie dat 'n geliefde soontoe gaan nie.

 • Eensydige artikel wat net op een kant van die muntstuk fokus. Jammer vir die wie se familie negatief beïnvloed is deur die gebruik van dagga, maar dit het net 'n onderliggende probleem uitgewys, dis definitief nie die plant se skuld nie. Ek ken persoonlik maklik 'n honderd mense wie almal rook en almal suksesvolle volwasse mense is met niks van die kwale nie.

 • Ek stem saam met alles wat Van Velden sê, maar my vraag is waar was die medici toe die saak aangehoor is? Daar is nou feitlik niks aan te doen nie. Dit is nie asof die kwessie skielik opgeduik het nie. Sedert regter Davis se agteroorleun om dagga te wettig (hy het vanaf die regsbank ingegryp om 'n verlore saak te red), is dit nou al jare aan die gang.
  Gerhard sê:
  "Die artikel fokus op die moontlike mediese probleme wat daar met daggagebruik kan gaan en ignoreer in totaal die finansiële, maatskaplike en geregtelike effekte van ’n dagga-verbod. Jy kan nie ’n komplekse saak slegs uit een oogpunt aanspreek nie."
  Op watter wyse kan gif se finansiële, geregtelike en maatskaplike effekte ooit sterker weeg as Van Velden se betoog?

 • Avatar
  Prof WJ du Plooy

  By ’n groot tersiêre hospitaal het n baba van twee dae positief getoets vir kannabis (dmv passiewe oordrag borsvoeding of sekondêre rook). Die groot nadeel is dat cannabis baie vetoplosbaar is en dring die ontwikkelende breinselle in met al die die gevolge.

 • Ag julle almal is oningelig. Jul is seker dieselfde tipe mense wat sal stry dat alkohol beter is vir mens as kannabis. Gaan doen jul eie navorsing en hou op glo wat in groot media se opskrifte staan. Die plant is al vir 1000'e jare gebruik vir verskeie mediese redes.

 • Die gebruik van dagga in skole gaan bitter baie probleme veroorsaak soos dit reeds gebeur en dit sal net erger raak want nou sal daar nie meer daarteen opgetree kan word nie.

 • Dawie,
  Die onlangse verandering in wetgewing het my aangespoor om navorsing te doen en sodoende hopelik die dagga kwessie beter te verstaan. Alhoewel ek nog nie veel nader is aan 'n opinie nie is dit wel duidelik dat die kwessie heelwat komponente het wat oorweeg moet word.
  Dawie,
  Die onlangse verandering in wetgewing het my aangespoor om navorsing te doen en sodoende hopelik die daggakwessie beter te verstaan. Alhoewel ek nog nie veel nader is aan 'n opinie nie is dit wel duidelik dat die kwessie heelwat komponente het wat oorweeg moet word.
  Ongelukkig moet ek jou meedeel dat die eensydigheid van jou artikel die indruk skep (moontlik verkeerdelik) dat die teenstand teen die nuwe wetgewing nie al die feite oorweeg nie en eerder ten doel het om 'n bestaande bestek ten alle koste te verdedig. Gegewe jou agtergrond en ervaring dink ek jy kon 'n baie groter bydrae gelewer het tot 'n meer deurdagte en objektiewe gesprek en my hoop is dat jy dit dalk nog steeds sal aanpak?
  Dis duidelik dat daar moontlike newe-effekte is tot die gebruik van dagga en dan ook meer so tydens sekere fases van ontwikkeling. Die vraag is hoeveel verskil dit van voorskrifmedisyne. Daar blyk heelwat goeie navorsing te wees dat dagga se impak, afhanklikheid en nadele in sommige gevalle minder is as die van aanvaarbare voorskrifmedisyne. Dit blyk ook dat ander hoogs gevorderde lande soos België, Australië, Amerika, Kanada, Denemarke, Finland, Duitsland, ens op grond van goeie navorsing ook in die proses is of reeds klaar dieselfde wetsverandering in plek gestel het? Indien dit korrek is is jou " juigbrigade van tradisionele geneeshere, Rastafariërs" beskrywing grootliks misleidend.
  Ons weet verder dat die koste van mediese behandeling dramaties verhoog elke jaar. Suid-Afrika se jaarlikse besteding aan medisyne is na raming R50 bil en +-87% van die bedrag word bestee deur 8,8 mil pasiënte met mediese versekering. Dit laat my wonder tot watter mate die nuwe dagga wetgewing groot pharma-maatskappye finansieel gaan beïnvloed.
  Wat gaan die effek wees op die mediese bedryf wanneer pasiënte hulself eers begin behandel vir sekere siektetoestande met 'n natuurlike produk wat vrylik tot hulle beskikking is voor hulle 'n geneesheer besoek?
  Objektiewe advies om eerder te onderrig hoe om moontlik dagga korrek aan te wend self in moontlike samewerking met jou geneesheer sal waardevol wees.

  Ongelukkig moet ek jou meedeel dat die eensydigheid van jou artikel die indruk skep (moontlik verkeerdelik) dat die teenstand teen die nuwe wetgewing nie al die feite oorweeg nie en eerder ten doel het om 'n bestaande bestek ten alle koste te verdedig. Gegewe jou agtergrond en ervaring dink ek jy kon 'n baie groter bydrae gelewer het tot 'n meer deurdagte en objektiewe gesprek en my hoop is dat jy dit dalk nogsteeds sal aanpak?

  Dis duidelik dat daar moontlike newe-effekte is tot die gebruik van dagga en dan ook meer so tydens sekere fases van ontwikkeling. Die vraag is hoeveel verskil dit van voorskrif medisyne. Daar blyk heelwat goeie navorsing te wees dat dagga se impak, afhanklikheid en nadele in sommige gevalle minder is as die van aanvaarbare voorskrif medisyne. Dit blyk ook dat ander hoogs gevorderde lande soos Belgie, Australia, Amerika, Kanada, Denmark, Finland, Duitsland, ens. op grond van goeie navorsing ook in die proses is of reeds klaar dieselfde wetsverandering in plek gestel het? Indien dit korrek is is jou " juigbrigade van tradisionele geneeshere, Rastafariërs" beskrywing grootliks misleidend.

  Ons weet verder dat die koste van mediese behandeling dramaties verhoog elke jaar. Suid Afrika se jaarlikse besteding aan medisyne is na raming R50 bil en +-87% van die bedrag word bestee deur 8,8 mil pasiente met mediese versekering. Dit laat my wonder tot watter mate die nuwe dagga wetgewing groot pharma maatskappye finasieel gaan beinvloed.
  Wat gaan die effek wees op die mediese bedryf wanneer pasiente hulle self eers begin behandel vir sekere siekte toestande met 'n natuurlike produk wat vrylik tot hulle beskiking is voor hulle 'n geneesheer besoek?

  Objektiewe advies om eerder te onderrig hoe om moontlik dagga korrek aan te wend self in moontlike samewerking met jou geneesheer sal waardevol wees.

 • Dit is juis die swakkeres in die gemeenskap wat weerloos staan teen al die aanslae, so reg van duiwel uit die hel! As cannabis dan so 'n groot bydrae tot die mediese behandeling van sekere toestande kan bring, hoekom word agterplaasbedrywe dan gewettig en nie getoetste medikasie nie? My hart bloei vir mense soos Lina.

 • Avatar
  prof du Plooy

  Om pedanties te wees: Om te Google of op te lees is nie navorsing nie.

  Ons werk en sien die pasiente: Die "oningeligtes" sal beter verstaan as hulle die skade aan pasiente sien.

  Die feit dat iets 1000e jare gebruik is beteken nie dit is reg of goed nie.
  Veelwyfery was ook 1000e jare gebruik!

  Vir die onigeligtes ons doen al lankal sinvolle wetenskaplike navorsing met kannabis.

  Lekker rook.

 • Ek stem 100% met jou saam. My man is reeds as skisofreen gediagnoseer - sonder dat hy ooit dagga gerook het. My jongste dogter en haar lewensmaat rook dit beide. Hulle het my enigste kleinkind en ek vrees dat hy dit dalk ook sal begin rook.Al my vermanings en waarskuwings het niks gehelp nie.

 • Ek lei aan lewenslange, onomkeerbare komplikasies van 'n endoskopiese torakale simpatektomie, waarvan ek nie ingelig is voor die operasie deur die sjirurg nie. Die uitval van die hele insident was enorm en dit het my lewe en kwaliteit van lewe onherroeplik verander. Geen behandeling (of simpatie) is beskikbaar en THC is die enigste ding wat my laat beter voel en dit moontlik maak om my PhD te voltooi met 'n mate van gemak. Niemand sal dit van my wegneem nie - ek verdien ook om die lewe te geniet.

 • Waarom die skrywer als uitmekaar trek as die opskrif dit duidelik maak dat die artikel geskryf is uit 'n mediese oogpunt. Dit word wel deeglik uit 'n mediese oogpunt deur 'n artikel gepubliseer deur die Mayo kliniek onder https://www.mayoclinic.org/drugs-supplements-marijuana/art-20364974.
  Alle verslawing begin klein en nie alle mense beskik oor die nodige wilskrag om verslawing in watter vorm ook al te verbreek nie. 'n Mens sou dink dat dit redelik maklik sou wees om bv op te hou rook.
  Uit ondervinding weet ek dat dit nie so maklik is is nie en dat strawwe rokers ook ly aan dit wat bekend staan as “prospective memory loss”, dit wil sê dat jy geneig is om te vergeet van dinge wat jy nog wil doen in die kort termyn ... sê 'n dag.
  Was natuurlik altyd 'n handige verskoning.
  As jy dus dagga begin gebruik vir watter doel ook al, maak dan seker dat jy oor die nodige wilskrag besit om op te hou wanneer jy besef dat jy besig is om verslaaf te word. Gewoonlik dink ek is dit te laat en het dit 'n hewige stryd gekos om myself van nikotienverslawing te bevry, maar dat my longe beslis 'n knou gekry het ,het selfs my geneesheer bevind.
  Dit is nou amper 25 jaar maar nog steeds as ek die reuk van skoon suiwer tabak kry, is die versoeking nog steeds daar, want 'n sigaret en 'n yskoue bier het altyd goed afgegaan na strawwe oefening.

 • Dankie vir jou skrywe.
  Dagga rook onder tieners in openbaar is skokkend. Hul rook in hul skooluniforms op straat en slinger rond onbewus van wat om hul aangaan. Dagga rook is 'n dwelm wat vele lewens verwoes, ek weet ek ken sulke gevalle, meeste jongmense begin met dagga en gaan dan oor na harde lewensverwoestende dwelms.
  Dagga-olie is 'n ander saak en kan help met vele onbehandelbare siektes bv kanker en vele meer.
  Nes alkohol verwoes daggarokery lewens daagliks.
  Om alle dagga wettig te maak was ondeurdag.

 • Hanno Niem, ek is baie bly dat die gebruik van Canabis vir jou verligting gebring het.Dis nou, as ek al jou groot woorde reg verstaan het. Dit verander steeds weinig aan die onomkeerbare skade aan my gesin. Sterkte met jou verdere studies.

 • Meer navorsing is nodig oor die geneeskundige gebruik van dagga, maar dit is beslis nie 'n middel vir rekreasie nie.

 • Dames en here,
  Dit is eerstens nie dagga nie. Dit is Kannabis. In jou verstand/brein is daar ‘n stelsel bekend as die die Endokannoboïde stelsel wat verantwoordelik is vir die effektiewe funksionering van jou senustelsel en immuniteit stelsel. Die ekso-kannaboïdes van kannabis versterk dit met die gevolg dat dit meer as 700 siektes kan regstel. Gaan doen eers navorsing voordat u hierdie wonderlike medisyne afkraak. Dit is as medisyne gebruik oor duisende jaar. Die hooggeleerdes in aptekerswese is bekommerd dat hulle verlies gaan lei deur pasiënte wat hul eie medisyne kan maak. Sedert dit gewettig is in sekere state van Amerika is daar al meer as 16 miljoen dollar se verliese gelei deur die aptekerswese.

 • Avatar
  Ben Lottering

  Jy is reg. Ek rook nie en gebruik dagga-olie al vir lank. Dit werk vir my en my spesifieke kwale. Om die skrywer te kan bekostig raak feitelik onmoontlik. En hier is ek. 'n Onverslaafde nugterdenke mens.

 • Avatar
  Doenjounavorsing

  Ek dink jy het nie 'n idee waarvan jy praat nie, die ding is groter as wat jy dink dit is. Dit gaan nie net oor om 'n klomp dagga-koppies happy te hou sodat hulle kan rook sonder om toegesluit te word nie, dit vorm alles om die wettige verklaring van hemp wat dit alles kan gebruik word soos om grondbesoedeling te verminder; doen navorsing daaroor, moet nie net bly op die standpunt van dagga is gagga nie, dis oumensstories.

 • Avatar
  willem kuiper

  Ek is uit Nederland. Ons het al jarelange ervaring met vrye dagga. Nie die skokkende berigte oor mense wat ly onder hierdie dwelmmiddel. Alkohol en tabak is ongesonder as dagga. Ons het ook ervaring met kontrole vir die kwaliteit met hierdie dwelmmiddel. En jy weet nou ook watter mense gebruik en jy kan preventief werk vir mensen wat nie dagga kan verdra nie.

 • Ek lees die artikel en sien net 'n eensydige oogpunt. Wat van bv my broer wat COPD het, net twee jaar gegee word om te lewe en op intensiewe doktersbehandeling, op 18 maande weke in hospitaal lê want mediese behandeling werk nie, longkapasiteit onder 16%, begin dagga-olie te gebruik en ons is amper drie jaar verder. Net met standaard mediese behandeling was hy al dood. So nou my vraag hoekom net afskiet, hoekom net wil weggooi. Is daar nie net soveel potensiële mediese gevare met bv chemo nie? Hoekom nie begin navorsing doen en dit dan wetlik en gereguleerde beskikbaar stel of is dit dalk dat dit 'n werkende goedkoper alternatief is wat nie in die bestaande mediese besigheidsmodel pas nie?

 • Avatar
  Elsabe Pepler

  Ek is verstom dat 'n persoon wat gekwalifiseer is in joernalistieke opleiding kan wegkom met so 'n ongebalanseerde, eensydige, subjektiewe, ongefundeerde teks. Geen statistiek in die sge absolute feite nie - dis “sweeping statements” op die heel ergste vlak. Dis werklik skokkend dat so 'n eenogige siening selfs net gepubliseer word. Ek sou nie eers aandag aan hierdie artikel op 'n persoonlike Facebook-bladsy gee nie, so swak is dit. Dit gee amper waarde aan Trump se definisie van fake news. Nee wat. Die lesers verdien beter navorsing, balans, neutraliteit, motivering en objektiwiteit.

 • Sjoe! Die heen en weer geraas is gevaarlik en bereik of motiveer eintlik min. Dawie is reg, kannabis is gevaarlik, veral vir die jong brein. Kannabis kan 'n psigotiese siekte veroorsaak of 'sneller' - 'n feit en wetenskaplik behoorlik bewys. Dawie se brief is eensydig en bespreek nie die moontlike voordele van kannabishandel en moontlike terapeutiese winste nie. Ek dink nie Dawie het probeer om die om beide kante van kannabisproblematiek op te skryf nie. Ek is ook bekommerd oor wat regtig die gesprek motiveer. Hoeveel gaan dit oor geld, wins maak en die jag na rykdom? Ons sal moet mooi dink oor 'ekonomiese groei' as 'n bate vir ons land, maar miskien dan ten koste van ons jeug se gesondheid en die gemeenskap se 'well-being' as 'n geheel. As kannabis kan waarde toevoeg tot gesondheidsorg dan baklei ek daarvoor. Daar is tog twee hoofstrome: Een, die gebruik van kannabis sosiaal vir die effek van intoksikasie; die dwelm-effek. In hierdie debat kom die moeilike waarde-argumente. Die mens se reg om sy eie tradisie en kultuur te beoefen weeg swaar en dit is goed! Of die reg tot tradisie en kultuurpraktyk 'swaarder' weeg as die gemeenskaplike 'goed' is 'n waarde-argument. Hierdie waarde-argument op die tafel moet versigtig, in diepte en met buigsame bereidwilligheid aan albei kante benader en opgelos word. Ons moet tog versigtig wees vir die emosionele ontaarding van die gesprek. Die wêreld verander, die wetenskap leer ons nuwe dinge en ons moet weer dink oor ons eie langtermyn welstand. Ons weet nou kannabis kan ernstig nadelig wees, dit ten spyte van die 'honderde' wat dit gebruik sonder probleme. En twee, die medisinale gebruik. Kannabis het waarskynlik groot voordele en winste en dit moet nagevors word. Ek is die eerste wat kannabis medisinaal sal gebruik as die middel deur al die nodige middelontwikkelingsfases gegaan het. Kyk wat het met morfien gebeur - die ongelooflike middel (morfien) wat pyn suksesvol kan behandel. Ons in medisyne wat sorg vir sterwende pasiënte kan nie sonder die middel nie. Aan die ander kant die voortspruitende heroïenverslaafde. Kannabis sal die pad moet stap wat alle potensiële positiewe chemiese molekules moet stap voordat dit voorgeskryf kan word. Die middele sal ook dan beheer moet word soos die ander verslawende middels in gebruik. Alle middels in die apteek, veral die verslawende middels, word wetenskap ontwikkel en getoets vir effektiwiteit en veiligheid voordat die geneesheer dit kan gebruik. Ek is altyd bekommerd oor 'n 'natuurlike' produk wat medisinaal vir baie kwale en pyne werk. Onthou morfien is ook 'n natuurlike produk. Om die rou produk vrylik beskikbaar te maak vir sosiale gebruik is gevaarlik vir sommige kwesbare mense en veral ons jong mense. Ons hospitale kry baie swaar onder die las van dwelmverwante siektes. Ons gemeenskap kry baie swaar onder die gevolge van dwelmmisbruik. Kannabis is nie 'n onskuldige produk nie. 'n Moontlike ekonomiese wins, maar waarskynlik 'n bio-psigo-sosiale las. Indien ons Medisynebeheerraad na deeglike wetenskap (effektiwiteit en veiligheid) die middel beskikbaar stel om menslike lyding te versag sal ek die eerste wees om die gekontroleerde, effektief bewysde middel te gebruik. Kom ons probeer om die wêreld 'n beter plek te maak. Kom ons dink baie versigtig oor die dinge wat werklik die moeite werd is om te doen - naastediens.

 • Avatar
  Marilyn Tafari

  Julle gebruik dagga amper soos 'n vloekwoord. Feit is dit is God se skepping. Als wat Hy gemaak het is goed. Doen jou navorsing reg. Dagga het nog nooit direk dood gemaak nie. Dit red lewens en was vir jare as medisyne gebruik voor daar pille gemaak is wat jou wel kan doodmaak. Jy kan ook nie oordoseer aan dagga nie, maar wel aan voorskrif of gewone hoesstroop.

 • Reageer

  Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


   

  Top