Die Bram Fischer-wals: "Ons praat óór Bram Fischer, nie námens hom nie."

"Bram was ’n kommunis en hy was ’n Afrikaner – en dit het soveel dinge beïnvloed. Natuurlik het ander goed ook – soos sy liefde vir sy vrou Mollie en vir sy kinders en vir dans en musiek."