Christo Wiese: risiko en rykdom deur TJ Strydom: ’n lesersindruk

“’n Mens sal kan argumenteer dat Christo Wiese: risiko en rykdom ’n boek is wat in sy doel slaag – en as die onderwerp jou prikkel, is dit die lees werd.”