VertroulikheidJy gee toestemming dat LitNet jou persoonlike inligting wat jy aan ons bekend maak deur jou gebruik van die webblad mag versamel. LitNet gebruik sulke persoonlike inligting slegs vir interne doeleindes om die funksionaliteit van die webblad te verbeter.

LitNet sal nie jou persoonlike inligting met derde partye deel sonder om vooraf jou toestemming te verkry nie, tensy LitNet in terme van die reg verplig is om dit te doen, indien dit nodig is om die webblad te bedryf of as dit in openbare belang is om die inligting vry te stel.

Jy gee hiermee toestemming dat ons jou persoonlike inligting aan ons diensverskaffers mag gee ten einde die webblad te bedryf.You agree that LitNet may collect the personal information that you present to us through your use of the web page. LitNet only uses such personal information for internal purposes in order to improve the functionality of the webpage.

LitNet will not share your personal information with third parties without your prior permission, unless LitNet is required to do so by law or it is necessary to do so in order to operate the webpage or if it is in public interest to disclose the information.

You agree that LitNet may disclose your personal information to our service providers in order to operate the web page.


Top