Poësie

Lees nuwe gedigte deur bekende en ontluikende digters.

Indien jy van jou gedigte wil voorlê, neem asseblief die volgende riglyne in ag:

 • Stuur jou voorlegging na skryfwerk@litnet.co.za.
 • Publikasie is onderhewig aan keuring.
 • Slegs oorspronklike skryfwerk wat nog nie voorheen in druk of op enige sosialemediaplatform verskyn het nie, sal oorweeg word.
 • LitNet bied geen vergoeding vir gedigte wat gepubliseer word nie.
 • Die redaksie gee nie terugvoer oor hoe om jou digkuns te verbeter nie.
 • Indien jy ná twee weke geen terugvoer van die redaksie ontvang het nie, beskou jou voorlegging as afgekeur.

Sterkte met jou skryfloopbaan!

...

Read poetry by established and emerging poets.

If you would like to submit your poetry, please read the following:

 • Submissions can be sent to skryfwerk@litnet.co.za.
 • Publication is subject to a selection process.
 • Only original writing, which has not been published in print or on any social media platforms, will be considered.
 • LitNet offers no compensation for published poems.
 • The editors do not provide feedback on how to improve your poetry.
 • If you have not received any feedback from the editors after two weeks, please consider your story rejected.

Best of luck with your writing career!

Golgota

Amanda Ahave De Meillon Poësie 2020-07-08

"terwyl die reuk van dood
aan drie houtkruise hang
sak die nag soos ’n roukleed neer"

Godswonder

Ernst Fernando Dos Santos Poësie 2020-07-08

"donkerblink
die lense in jou oë,
ragfyn jou vlerke
bolrond en ligblou"

Ek droom nog

Deon Swanepoel Poësie 2020-07-08

"in my jeug was die bome se groen anders,
die son het lig en spatsels donkergroen
oor die blare geverf met ’n kunstenaarskwas"

Lugkastele

Estelle Kruger Poësie 2020-07-03

"Swierige kleuredos
tooi my wêreld
met stapels van
ander koninkryke"

sonke

Jannie Pretorius Poësie 2020-07-02

"rooi is die lug en purperrooi die see
met haar wang in die sand
lê mevrou Viljee
rooi is die lug en skarlaken die see"

Fynskrif

Berdehan Brand Poësie 2020-07-02

"Pa het niks geweet van copy en paste nie:
van sy paternoster
tot gannabos en kokerwoud
was hy bloot ’n kompas"

Twee gedigte deur Jacobus Swart

Jacobus Swart Poësie 2020-06-30

"in die tempel vir die Aten
 jou hande priesterlik omhoog uitgesteek
na die Moederster
biddend"

Ars Poetica

Jacobus Swart Poësie 2020-06-28

"aan die einde van die versreël
met die vingers van twee hande
die woord gebreek"

Winterson

Ize Ster Poësie 2020-06-28

"Ek weet van hierdie seisoen
die leed waarmee sy dreig
en die guur bedugtheid,
versluier in jou toegevoude lyf."

My vrye wil

Louis du Plessis Poësie 2020-06-24

"Hoe volkome buig
my brein en lot
heelal
voor jóú gebod"

Onbenullige voorouers

Louis du Plessis Poësie 2020-06-24

"rusteloos en fiks
was elke plant en dier en mens
ook ék, ongebore
stap vir stap
bewusteloos en niks."

"Sou ék?" I en II deur Jannie Pretorius

Jannie Pretorius Poësie 2020-06-23

"sou ék nie moord pleeg om haar te verower nie
ek, met sonde besmet nog voor ek gebore was
sou ék hom nie vervolg het soos ’n moorddadige rower nie"

Ontnugtering

Cas Vos Poësie 2020-06-23

"Ons soek in harte en gedigte glimpse hoop
in ’n duister wêreld waar boosheid floreer,
Hoop verdwyn soos flou sonstrale"

My Coke is flat

Marthinus Van Rhyn Poësie 2020-06-19

"Die jaar smaak so bietjie soos flat Coke,
soos pap tjips ná ’n party"

Bome in die koue

Margaret Cordier Poësie 2020-06-19

"in my klein kring
sirkeltjie getrek op die doek
van die heelal
speel palmboompies bal"

Staat van inperking

Sacha Landkroon Poësie 2020-06-19

"Maar mag nou asseblief
’n paar nuwe takke van die boomstomp
af groei, onder die oë van die engel
wat waak oor ’n see
van opgehewe hande?"

Stilbaai

Frank Theart Poësie 2020-06-19

"Ek voel na jou ou bekende hand 
die vel is dun en koud
Die wyn in ons glase blink stil" 

Ligdoop

Margaret Cordier Poësie 2020-06-19

"herinneringe wat ek lees 
in foto’s van onthou 
waar son 
baldadig oor alles vou" 

my eie stem

Christo Meyer Poësie 2020-06-11

"ek weier om innie skadu 
van famous digters ‎te beweeg 
ek het my eie style 
my eie stem"

Inkpenliefde

Andries Fourie Poësie 2020-06-11

"Nou hoe gemaak ter elfder uur 
as die volmaan deur my venster tuur" 

Top