Yves T'Sjoen

Yves T'Sjoen is hoofddocent verbonden aan de Afdeling Nederlands van de Vakgroep Letterkunde  van de Universiteit Gent en bijzonder hoogleraar van het Departement Afrikaans/Nederlands van de Universiteit Stellenbosch. Specialisaties: moderne poëzie, editiewetenschap en Afrikaanse literatuur. Hij bezorgde of werkte mee aan kritische leesuitgaven van onder anderen Albert Bontridder, Louis Paul Boon, Cyriel Buysse, Ben Cami, Jos de Haes, Marcel van Maele, Richard Minne, Paul Snoek, Wies Moens, Hugues C Pernath, Eddy van Vliet, Marcel Wauters en Karel van de Woestijne. Redacteur van Zacht Lawijd. Literair-historisch tijdschrift  en Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap. Recente boek­publicatie: Dingenzoeken in Taka-Tukaland. Periteksten in de moderne Nederlandstalige poëzie (Academia Press 2011) en "Zoals een grens op de kaart". Nederlandse literatuur in vergelijkend perspectief. Gevalstudies (Academia Press, 2014). In 2009 was hij medesamensteller van Over grenzen/Oor grense en in 2012 hoofdredacteur van Toenadering. Literair grensverkeer tussen Afrikaans en Nederlands (Acco).

Onstuimig knetteren Nederlandse letteren onder het Zuiderkruis

Yves T'Sjoen NeerlandiNet 2019-09-26

"Enkele maanden geleden verscheen in het fonds van uitgeverij Van Schaik een uitgebreid panorama van de Nederlandstalige literatuur, Verbintenis en venster. Die Nederlandstalige letterkunde van aanvang tot hede (H.P. van Coller, red.). In een eerste deel van meer dan vierhonderd pagina’s, geschreven door Hennie van Coller, wordt een overzicht geboden van literaire ontwikkelingen en sociaal-politieke en culturele contexten in de Lage Landen van de Middeleeuwen tot vandaag."

"Poëzie is" op Pampoendag. Tweespraak tussen Pamtsjoen en Don Espejuelo

Yves T'Sjoen NeerlandiNet 2019-09-16

"De kameleontische aard van Breytenbachs dichterschap, 'herinnering' én 'de kunst van het vergeten', komt in dit metapoëtische gedicht tot haar recht."

Breytenbach op 80: Perspektiewe op Breytenbach | Perspectieven op Breytenbach

Louise Viljoen, Yves T'Sjoen Boeke en skrywers 2019-09-10

By geleentheid van die tagtigste verjaardag van Breyten Breytenbach op 16 September 2019 is ’n digitale publikasie saamgestel waarin daar aandag gegee word aan afsonderlike gedigte uit sy omvangryke oeuvre. | Ter gelegenheid van de tachtigste verjaardag van Breyten Breytenbach op 16 september 2019 is een digitaal dossier samengesteld met aandacht voor afzonderlijke gedichten in het omvangrijke oeuvre.

Mandeladag 2019: Alwyn Roux in gesprek met Andries Oliphant en Yves T'Sjoen  

Alwyn Roux, Yves T'Sjoen, Andries Oliphant Onderhoude 2019-08-01

Ter viering van Mandeladag op Donderdag 18 Julie 2019, het Alwyn Roux met Andries Oliphant van Unisa en Yves T'Sjoen van Universiteit Gent in gesprek getree oor hulle ervaring van die sewentigs en tagtigs in Suid-Afrika, die oorgang na ’n demokratiese bestel in die negentigs, en die eerste twee dekades van die Nuwe Suid-Afrikaanse samelewing.

Multiple Identity. Meertaligheid van het "ik"

Yves T'Sjoen NeerlandiNet 2019-07-19

"De 'ekke' in de titel, die zich zo nadrukkelijk als spreker manifesteert, drukt zich uit in de talen die zij zo intelligent en creatief verbindt. In de titelafdeling begint een tekst nadrukkelijk met 'I speak languages'. Taal en identiteit zijn onlosmakelijk verbonden."

Oproep: Perspektiewe op Breytenbach

Yves T'Sjoen NeerlandiNet 2019-07-17

By geleentheid van die tagtigste verjaardag van Breyten Breytenbach op 16 September 2019 word ’n digitale publikasie voorberei waarin die aandag uitgaan na afsonderlike gedigte in sy omvangryke oeuvre. Voorstelle van ongeveer 100 woorde met vermelding van die gedig (en die titel van die bundel waarin dit oorspronklik verskyn het) wat geïnterpreteer gaan word, kan tot 10 Augustus aan Louise Viljoen en Yves T’Sjoen gestuur word. 

Breytenbach en Poetry International Rotterdam

Yves T'Sjoen Boeke en skrywers 2019-07-09

"Bij de uitreiking van het institutioneel eredoctoraat overhandigde de schrijver en schilder beschreven en betekende stenen die hij aan de rector en mijzelf plechtig overhandigde. Ik bewaar de stenen als symbool van vriendschap, van een blijvende ontmoeting."

Schrijversengagement in Vlaanderen en apartheid. Phil du Plessis en Breyten Breytenbach

Yves T'Sjoen NeerlandiNet 2019-06-20

"De westerse wereld, zo zegt Breytenbach, is het vertrouwen in de eigen cultuur kwijtgespeeld. Het superioriteitsgevoel van de westerse linkse intellectueel is gebaseerd op niets anders dan illusies. De houding tegenover de apartheidspolitiek van Zuid-Afrika is hypocriet. Hoezeer verontwaardigd ook, het politiek beleid van westerse landen tegenover Zuid-Afrika heeft 'geen uitwerking', is een spelletje geworden."

Breytenbach Nobelprijswaardig

Yves T'Sjoen NeerlandiNet 2019-05-31

"Elk jaar dragen wetenschappelijke academies en universitaire instellingen wereldwijd schrijvers voor met het oog op de Nobelprijs. Op vraag van initiatiefnemers in Zuid-Afrika heeft het Gents Centrum voor het Afrikaans en de Studie van Zuid-Afrika (Universiteit Gent) jaren geleden het verzoek ingewilligd om steun te verlenen aan de kandidatuur van Breyten Breytenbach."

''Vriendschap voor Breyten''. Schilderijen in De Doelen (1977)

Yves T'Sjoen NeerlandiNet 2019-05-17

"In korte notities op LitNet wees ik eerder op het rijke Adriaan van Dis-archief met documenten betreffende Breyten Breytenbach. Geregeld bezoek ik de studiezaal van het Literatuurmuseum in Den Haag om er te grasduinen in archiefdozen. De expositie ‘Amitié à Breyten’ in Rotterdam, in het voorjaar van 1977, is hoogstens een voetnoot in het overzicht met steunbetuigingen voor Breytenbach in de Lage Landen (1975-1982)." 

Schijnwerper op Breytenbach. Steunactie van Adriaan van Dis in Nijmegen (april 1979)

Yves T'Sjoen NeerlandiNet 2019-04-03

"Ook de persartikels van de hand van Adriaan van Dis die in de jaren zeventig en begin jaren tachtig, zoals bekend, nauw bevriend was met Breytenbach en bijzonder geëngageerd in de Anti-Apartheids Beweging Nederland en het Comité Breytenbach, maken deel uit van het archief."

Miriam Van hee in gesprek met haar vertalers

Yves T'Sjoen NeerlandiNet 2018-11-21

"Uitgangspunt voor de publieke ontmoeting zijn uitstekende vertalingen die de vertalers Daniel Hugo en Philippe Noble hebben ondernomen van Van hee’s dichtbundel De bramenpluk (De Bezige Bij 2002)."

Afrikaanse letteren in Boedapest

Yves T'Sjoen NeerlandiNet 2018-11-20

"ELTE is een van de oudste universiteiten van Centraal-Europa, met in totaal dertigduizend studenten en een dynamische groep van enthousiaste, begeesterende docenten Nederlands. Een groep van vijftien studenten, derdejaars, masters en ook enkele studenten met gewoonweg interesse, volgde een week lang een lessenreeks met de focus op de Afrikaanse literatuurgeschiedenis."

Breyten Breytenbach en de Lage Landen: Oproep voor bijdragen

Yves T'Sjoen NeerlandiNet 2018-11-07

"De redactie van Zacht Lawijd. Literair-historisch tijdschrift presenteert in oktober 2019 een themanummer over de aanwezigheid en receptie van Breyten Breytenbach in Nederland en Vlaanderen (jaargang 18, nummer 3). De samenstellers Bertram Mourits en Yves T’Sjoen nodigen belangstellenden uit om uiterlijk op 1 januari een voorstel in te dienen voor een bijdrage."

Afrikaans in de Oost-Kaap: academische erfenis van Brink, Louw en Van Heerden op de tocht

Yves T'Sjoen Menings 2018-10-23

"Met deze bijdrage, en de openbare bekendstelling van de inhoud van de brief, roep ik alle instituties en lezers op die het Afrikaans genegen zijn te protesteren tegen het drastisch besluit van het universiteitsbestuur in Grahamstad."

Top