Wilhelm van Deventer

Wilhelm van Deventer is ’n afgetrede predikant wat sy hele loopbaan lank stedelike, plattelandse en plakkersgemeentes en -gemeenskappe van die VGKSA bedien het. Hy het wel in dogmatiek en etiek gepromoveer, maar beskou homself nie as ’n akademikus nie, wel as ’n permanente student van die lewe en wêreld, veral ten opsigte van die geskiedenisse, kulture en godsdienste van Afrika en Suid-Afrika.

Wilhelm was buitengewone senior lektor in Maatskaplike Werk (Navorsing) aan die Noordwes Universiteit te Potchefstroom en deeltydse leeraar van die VGK Gemeente Promosa.

Hy is siggestremd en sy visie is tans minder as 1%.

"Om siele vir die Here te wen" – die pastorale rol in tye van kunsmatige intelligensie

Wilhelm van Deventer Boeke en skrywers 2020-11-19

"Kan ’n intelligente rekenaar ’n siel hê wat vir die Here gewerf kon word? Sou ’n mens ’n rekenaar kon doop of nagmaal aan haar/hom/dit kon bedien?"

Top