Frenette Southwood

Frenette Southwood is 'n gekwalifiseerde spraak-taalterapeut met 'n meestersgraad in Kliniese Taalwetenskap (Universiteit Stellenbosch) en 'n PhD in Taalwetenskap (Radboud Universiteit Nijmegen). Sy is sedert 2000 'n dosent en navorser in die Departement Algemene Taalwetenskap, Universiteit Stellenbosch. Haar navorsing fokus op die ontwikkeling van kultuur-toepaslike en dialek-neutrale taaltoetse vir gebruik met Suid-Afrikaanse kinders, en op taalontwikkeling en spesifieke taalgestremdheid in Afrikaanssprekende kinders.

Opgedateer/Updated: 2009-08-21 
Bio-inligting verouderd? Stuur 'n e-pos aan bio@litnet.co.za
Bio info dated? Send an e-mail to bio@litnet.co.za

Die poeliesman het ’n gun: Die prestasie van Kaapssprekende plattelandse leerders op ’n Afrikaans-medium taaltoets wat dialek-neutraal sou wees

Frenette Southwood, Ondene van Dulm LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2009-08-21

"Die akkurate diagnosering van taalprobleme is van uiterste belang in ’n land soos Suid-Afrika, waar tale en dialekte dikwels sosio-etniese grense weerspieël en waar toegang tot kliniese intervensie in sekere gemeenskappe beperk is."

Top