Teoloë en predikante

 • 3

Het gister 'n nota by my vorige brief probeer voeg (29/1/2013) en niks het gebeur nie. Ek herhaal dit vir plasing.

Dolf, ek waardeer jou reaksie – dit is lekker om sulke positiewe ondersteuning te kry. Dit pla my soms dat van die korrespondente uitstekende bydraes lewer en dan is daar geen reaksie nie. Ek is ook daaraan skuldig. Sekere manne verdien meer ondersteuning – voor iemand my dalk van iets amper so erg as rassisme beskuldig – dis net dat ek toe nie so vinnig aan vroulike bydraers kon dink nie. Jammer, Trienie, ek waardeer jou en veral die pragtige foto's het 'n paar keer my dag gemaak.

Wat die teoloë betref. Ek het groot simpatie met predikante en teoloë wat in ons materialistiese wêreld 'n boodskap moet bring om 'n bietjie balans aan ons skeefgetrekte waardes te gee. Selfs waar ek nie heeltemal met sekere sienings saamstem nie laat ek die saak dikwels daar, maar daar is gevalle waar 'n mens van jou moet laat hoor, anders gaan die klippe dit uitroep (Chris Jones was só 'n geval – hier stop my storie oor Jones).

Myns insiens is die groot probleem jongelinge wat met blink oë op universiteit aankom met net een doel, nl om die evangelie te bestudeer en dit daarna lewenslank te verkondig. Geleidelik verander hulle van mening en nou sit hulle met 'n dilemma. Hy het 'n doktorsgraad in teologie, waarmee hy byvoorbeeld nie regte brûe kan bou of 'n sakeonderneming kan bestuur nie. Die enigste genade is om voort te gaan om teologie te pleeg. Hy beklemtoon nou dat hy 'n akademikus is. Daar is natuurlik niks daarmee verkeerd om 'n akademikus en 'n christelike gelowige te wees nie, maar die probleem is as hy al hoe louer raak oor die tweede deel. Dis nou 'n probleem vir die kerk en die geroepene. Die aangewese ding is om die akademie vaarwel toe te roep en met iets anders te begin maar daar is min ouens wat daarvoor kans sien. Eintlik is dit dalk minder swaar as om die leuen te leef. Ek ken nie baie predikante nie – is nie vreeslik sosiaal nie – maar kan tog vinnig aan 'n hele aantal dink wat 'n groot aanwins vir die kerk en die gemeenskap is.

Alles wat jy skryf is vir my in orde. Jy meld spesifiek van “Jesus loves you”. Dis ongelukkig waar dat te veel mense hieragter skuil en die res van die skrif ignoreer. Oor die “wit … swart” sal ons dalk verskil as ons spesifieke voorbeelde sou bespreek, maar 'n mens kan soos volwassenes verskil. In terme van “wit … swart” dink ek eerstens aan N P van Wyk Louw. Hy het hieroor een van sy beroemdste opstelle geskryf en beklemtoon dat niks in die lewe wit of swart is nie, maar altyd 'n skakering van grys. Lees dit gerus.

Jou verwysing na “wit … swart” het skynbaar op die interpretasie van die Woord betrekking. Elkeen van ons het sy eie interpretasie en binne perke is dit verstaanbaar en in orde. Waar ek beslis die streep trek is die teoloë wat alles in terme van 'n moderne wetenskaplike wêreldbeeld sien. Volgens hierdie siening is wonderwerke onmoontlik want alles gebeur binne die natuurwette. Sulke “gelowiges” behoort hulle eie verenigings te stig en hulleself duidelik te distansieer van die kerke wat hulle opgelei het.

Mag jy geseën wees.

George

 • 3

Kommentaar

 • Baie wel gestel George.

  Dis belangrik dat veral die vreeslike uitgesproke en aggressiewe self-verklaarde "kenners" ’n slag die feit besef dat hul interpretasie presies dit is, HUL interpretasie en dat ander daarmee mag en sal verskil. Geen mens het al die kennis nie, geen geloof eens het al die waarheid tot uitsluitsel van alle ander nie.

  Die moderne "interpretasies" het iets klein wel beet, die feit dat ons voorvaders bitter min van hul natuurlike omgewing geweet en verstaan het in die form van wetenskap. Hulle het nie eens ’n moontlikheid oorweeg dat hulle die natuurlike omgewing kan beïnvloed en beheer en verander nie. Vandag weet ons veel meer. Ons wysheid het egter tragies nie so vinnig gegroei soos ons kennis nie en ons sien allerhande dwase teorië soos stinkblomme opspring met elke nuwe wetenskaplike ontdekking. Die rede daarvoor bly dieselfde as duisende jare gelede, die een wat sonde liefhet is woedend vir G-d. Hulle probeer hulself oortuig  daar is geen God nie want met daardie beleid stel hulle hulself gerus dat daar geen verantwoording vir hul dade sal wees nie.

  Shalom

  Duitswester

 • George,

  Dankie vir jou skrywes, dit is goed om op volwasse vlak dinge lees en uit te redeneer om sodoende ook tot beter insig te kom. Vir my gaan dit oor opbou en nie afbreek nie.

  Wat teoloë betref stem ek saam met jou dat hul dikwels in die “penarie” beland, soos deur jou uiteen gesit hierbo. Die probleem is egter (my opinie) dat hulle ook dan “vasbrand” as hulle tot die besef kom dat hulle nie meer só geroepe voel as toe hul begin het om teologie te studeer tesame met die passie (wel, dit behoort só te wees) om God se boodskap van versoening en vergiffenis te verkondig, nie. Soos jy dit stel, om dan die “leuen” te bly leef eerder as om ‘n ander plan met hul lewens te maak, is ook nie reg nie. Ek sê dit omdat ek glo dat dit ‘n ongelooflike belangrike taak is om predikant te word/wees. Dit is nie grappies nie, en hul vervul (behoort te) ‘n lewensbepalende taak – hul kan of mense na God toe lei of weg van God af lei. Hulle kan nou wel nie mense bekeer nie – die Heilige Gees doen dit – maar hulle is, onder andere,  leermeesters, raadgewers, wegwysers en koershouers vir die gemeente.

  ‘n Verdere probleem (weereens my opinie) is dat sommige teoloë wat akademikuste uitdraai, begin om die essensie van die enigste ware evangelie, te verdraai volgens dít wat hulle glo meer aanpasbaar by die wêreld is en dus meer in lyn is met wat die mense wil hoor. Dít gebeur gewoonlik in gevalle waar kwessies bespreek word soos bv. homoseksualiteit, prostitusie, aborsie, en dies meer – waar daar nie ooreenkoms bereik kan word – of dan vereenselwiging met die Woord van God, die Bybel, bereik kan word nie. Dit is dan wanneer daar uitgesproke teoloë vorendag kom met allerhande idees en “nuwe” sieninge om dit wat voorheen as “verkeerd” aanvaar is volgens die Woord, nou eweskielik meer “aanvaarbaar” word indien dit sus of so of in ‘n “ander lig” gesien word. In my boek is dit dan meer ‘n selfregverdigings oefening as enigiets anders. Daar is natuurlik ook die “vrees” dat kerke skynbaar leegloop en party predikante dan daarop fokus om eerder van die kansel af dít te preek wat mense wil hoor en hul gewetes daardeur te streel en te sus, eerder as om die Waarheid soos saamgevat in die Woord, te verkondig – dit is dan ook hier waar misleiding plaasvind en verwarring gesaai word oor wat reg en wat verkeerd is. Ek is van mening dat dít baie bydra oor die wanbegrip van hoe mense die kerk sien en wat hulle dink van geloof en waaroor die warev evangelie gaan.

  Oor “wit en swart” wil ek die volgende sê. Die bedoeling daaragter is dat daar net Een Ware Evangelie is – die Evangelie soos verkondig deur die apostels (wat oog en oor getuies was) en die refamotore, soos saamgevat in die Bybel, die Woord van God. Dít in die eerste plek. Tweedens, bedoel ek met wit en swart, as voorbeeld, dat steel verkeerd is, punt. Steel is nie net verkeerd as rowers byvoorbeeld die bank beroof nie – en daarinteen, soort van reg, as ‘n arme honger seuntjie ‘n broodjie steel deur die agterste venster van die bakery nie. Jy sien, dit is opvallend hoe mense (en ek is ook skuldig) soms iets wetend en met opset verkeerd doen (‘n “wit” leuentjie is ‘n tipiese voorbeeld) en dit dan toeverf met “God sal vergewe”. Die fout wat só gemaak word is dat die persoon sommer namens God besluit wat Hy sal vergewe of nie, en ook maak die persoon misbruik van God se genadeversoening in Christus deur te sondig onder die “dekmantel” van “Jesus loves you”.

  Ek het dit al gesê en ek sê dit weer: Daar het Niks verander aan God se genadeversoening in en deur Sy enigste Seun, Jesus Christus ons HERE, nie. Die ou-ou, oorspronklike en enigste ware evangelie is nog net so van toepassing vandag soos wat dit jare gelede was, toe dit geskryf is – en daarmee tesaam is God se Woord en Sy openbarings, ens. daarin net so van toepassing vandag soos wat dit was toe dit geskryf is – daar kan niks daaraan bygevoeg en/of van weggeneem word nie! Ja-ja dit is ongelukkig só dat daar deur die eeue ‘n klomp gemors en foefies in die stroom beland het en menigte mislei is, maar Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid!

  Laastens, sien ek die ware christelike geloof as juis dít, ‘n geloof en nie ‘n godsdiens as sulks nie. Jy sien, ‘n “godsdiens” is soos die woord dit sê, menende dat in alle godsdienste soos byvoorbeeld  die islam, hindoe’s, boedhiste, churchianity, ens. moet die aanhangers daarvan dinge doen om self hul genade en/of redding te verdien/bewerkstellig, soos bv. deur goeie dade te doen. Hul “klim” dan asitware ‘n seremonieële en rituele “leer” op “hemel” toe.  Dus is elke goeie daad ‘n trappie hoër op die leer.

  Die ware christelike geloof, daarinteen, is radikaal anders – dít sê dat God uit genade afgebuig het na mense en hul uit die modder opgetel het omdat ons nie in staat was/is om onsself te kan red nie. Dít het God gedoen deur ons met Hom te versoen uit genade in en deur Sy enigste Seun, Jesus Christus, se verdienste aan die kruis en Sy opstanding daarna - sodat ons deur geloof in Hom gered is. Dus is ons redding nie deur onsself of uit ons eie krag bewerkstellig nie, maar deur God en Sy genade alleen. Ons werk begin egter na bekering in Christus, op ons elk se pad van heiligmaking, waar dit nie ‘n kwessie is van Christus 50% en ons 50% is nie, maar eerder Christus 100% en ons ook 100%.

  Ek weet ek het nou weer ‘n lang skrywe gedoen maar ek glo dit is belangrike goed díe, waarvan die gewig nie onderskat moet word nie.

  Vrede vir jou.

  Dolf 

 • My hart bloei vir hierdie arme jongmense. Dit is gewoonlik die jong seun, sopas matriek geskryf, wat onder invloed van dominee en die hoë verwagtinge van pa en ma, wat met blink oë op universiteit sy BA-vakke so kies dat hy teologie kan studeer. Uiteindelik beland hy op die teologiese skool waar hy spoedig uitvind dat dominee hom om die bos gelei het deur hoofsaaklik net Psalm 23 en Johannes 14 te lees. Nou moet hy egter deurdruk, want hy kan nie sy ouers en dominee teleur stel nie, en buitendien gaan dit sy brood en botter word.

  Gaan lees gerus HIER STAAN EK onder redaksie van Diek van Wyk, Coenie Nolte en Leon Atterbury, om die verknorsing te verstaan waarin o.a. predikante hulle bevind. 

  Alle teologiese skole behoort gesluit te word, want om darem vier jaar aan die studie van een boek te bestee, is bietjie dik vir ’n daalder.

 • Reageer

  Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


   

  Top