Portale

Akademiepryse 2017: Stellenbosch-bekroningsgeleentheid

Naomi Bruwer Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns 2017-06-26

Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns het Woensdag 22 Junie op Stellenbosch hul suidelike bekroningsgeleentheid aangebied. Vyftien pryse is by dié geleentheid oorhandig.

Akademiepryse 2017: Hertzogprys vir poësie aan Antjie Krog – commendatio

Hein Viljoen Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns 2017-06-23

"Antjie Krog se Mede-wete is ’n sterk en ontstellende bundel, oorspronklik en vindingryk."

Akademiepryse 2017: Deleen Bekkerprys vir die beste draaiboek vir ’n dokumentêre TV-program in Afrikaans aan Richard Finn Gregory

Nico Luwes Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns 2017-06-23

"Die hele saak van uitsterwing van ’n taal wat nie meer in alledaagse omgang gebesig word nie, verhoog die impak en relevansie van dié dokumentêr in die huidige Suid-Afrika. Die wetenskaplike waarde van die dokumentêre film lê veral in die dokumentering van die Afrikaanse taal wat na meer as ’n eeu in isolasie weinig verander het en tot vergelykende taalstudies kan lei."

Akademiepryse 2017: Havengaprys vir fisiese wetenskappe aan Hendrik G Geyer

Jannie Hofmeyr Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns 2017-06-23

"As uitmuntende navorser maak professor Geyer ’n enorme bydrae tot aspekte van kwantum meganika en word hy beskou as ’n pionier in die breë veld van nie-Hermitiese kwantumfisika, veral met betrekking tot PT-simmetriese kwantummeganika."

Akademiepryse 2017: Stalsprys vir maatskaplike werk aan Lambert K Engelbrecht

LitNet Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns 2017-06-23

"Dit is veral sy werk oor supervisie van maatskaplike werkers, en die effek van ’n neoliberale diskoers op bestuur van welsynsorganisasies en dienslewering, wat plaaslik en internasionaal hoog aangeskryf word, en ’n besondere bydrae tot die ontwikkeling van maatskaplikewerk-teorie lewer."

Akademiepryse 2017: Die Elizabeth C Steijnmedalje aan Jannie van der Westhuizen

LitNet Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns 2017-06-23

"Duisende oud-leerlinge beklee vandag leiersposisies in verskeie sektore van die nasionale en internasionale samelewing as gevolg van die wêreldklas skool-omgewings wat deur hom geskep is."

Akademiepryse 2017: LW Hiemastraprys vir niefiksie aan Carel van der Merwe

Hennie van Coller Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns 2017-06-23

"Donker Stroom deur Carel van der Merwe vul die bestaande navorsing oor die enigmatiese Eugène Marais op  voortreflike wyse aan."

Akademiepryse 2017: Hugenote-vereniging-en-DF du Toit-Malherbeprys vir Genealogiese navorsing aan Gerhard Geldenhuys

LitNet Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns 2017-06-23

"In teenstelling met tradisionele genealogiese navorsingswerk, wat fokus op 'n stamvader se van-verspreiding, is belangstelling hier die siekteveroorsakende geenvariant se stamverspreiding: Nie 'n stamvan met 'n stamboom nie, maar 'n stamgeen met 'n geenboom word opgestel."

Akademiepryse 2017: SA Akademieprys vir vertaalde werk aan Daniel Hugo – commendatio

Thys Human Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns 2017-06-23

"As vertaler bly Hugo deurgaans getrou aan Hertmans se taalregister en styl, wat plek-plek nogal barokagtig raak. En, net soos Hertmans, span Hugo bekende woorde op só ’n wyse in dat verrassend nuwe betekenisse ontstaan."

Akademiepryse 2017: Erepenning vir 'n dokumentêre TV-program in Afrikaans aan die regisseur Richard Finn Gregory – commendatio

Marisa Keuris Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns 2017-06-23

"Boere fassineer egter ook op vele ander vlakke: die besondere leefwyse van hierdie groepie mense word simpatiek uitgebeeld en hoewel die eenvoudige (selfs armoedige omstandighede) van hierdie mense die toeskouer opval, is dit eerder die pretensielose eerlikheid van hierdie groepie persone wat die kyker aangryp en roer."

Akademiepryse 2017: Die Proteaprys vir beste Geskiedenisverhandeling in Afrikaans en die Generaal Christiaan de Wet-beurs aan Anneke van Heerden – commendatio

Wessel Visser Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns 2017-06-23

"Ten spyte van die feit dat die meeste argivale dokumente oor die Suiderkruisfonds verlore geraak het, het me Van Heerden deur goeie navorsing ook daarin geslaag om 'n akademiese narratief oor hierdie grootliks vergete organisasie te skryf en die baanbrekerswerk wat dié fonds ten opsigte van die sosiale en maatskaplike versorging van 'n hele geslag Suid-Afrikaanse soldate verrig het, te boek te stel."

Akademiepryse 2017: Huberte Rupertprys vir klassieke musiek aan Hanna van Niekerk – commendatio

Izak Grové Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns 2017-06-23

"Haar pionierswerk hier het gelei tot etlike van haar studente as nasionale en internasionale pryswenners."

Akademiepryse 2017: Eugène Maraisprys vir poësie aan Bibi Slippers – commendatio

Andries Visagie Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns 2017-06-23

"Dit is opwindend om die werk van ’n digter te lees wat nie daarvoor terugdeins om die nut van eksperiment in die poësie na waarde te skat nie."

Akademiepryse 2017: Eugène Maraisprys vir drama aan Amy Jephta – commendatio

Andries Visagie Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns 2017-06-23

Die drama is ontstellend en boeiend en getuig van ’n baie fyn aanvoeling vir die uitbeelding van dramatiese situasies wat die aandag van lesers sowel as toneelgangers enduit bly vasvang.

Akademiepryse 2017: Eugène Maraisprys vir prosa aan Lien Botha – commendatio

Willie Burger Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns 2017-06-23

"Wonderboom is ’n boeiende leeservaring wat ontstel weens die reliëf wat aan ons eietydse ervarings gegee word, wat dikwels ook snaaks is, en wat op indringende wyse nadink oor die maniere waarop die verlede benut word om sin te maak van ons bestaan."

Video: Antjie Krog se toespraak by die ontvangs van die Hertzogprys 2017

LitNet Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns 2017-06-22

Antjie Krog het op Woensdag 22 Junie die Hertzogprys vir poësie by die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns se Stellenbosch-bekroningsgeleentheid in ontvangs geneem. Die prys is toegeken vir haar bundel Mede-wete. Hier is 'n video van haar toespraak.

Onvertelde stories: Noord-Kaapse mondelinge-oorlewering-projek

Menán van Heerden, Isabeau Botha, Janine Brown Onderhoude 2017-06-21

"Die opteken van mondelinge oorlewering speel ’n belangrike rol in die bewaring van ’n taal en sy geskiedenis, veral om voorheen onvertelde en ongedokumenteerde geskiedenisse in te sluit." Die Afrikaanse Taalmuseum en -monument (ATM) in die Paarl het van 8 tot 11 Mei 2017 die Noord-Kaap besoek om inwoners se stories op te teken. 

Word ’n boekfluisteraar

Izak de Vries ATKV-Portaal 2017-06-20

"My terugvoering aan die skool was dat ek besef het dat al die bibliotekarisse wat as sprekers opgetree het, die woorde 'veilige hawe' gebruik het!"

Pos beskikbaar: Kommunikasiebeampte

LitNet Afrikaanse Taalmuseum en -monument-portaal 2017-06-20

"Die Afrikaanse Taalmuseum en -monument (ATM) nooi hiermee geskikte kandidate uit om aansoek te doen om die pos as kommunikasiebeampte. Aanstellingsdatum: 3 Julie 2017."

Protes teen die voorgestelde wysigings aan die Suid-Afrikaanse kopieregwet

Izak de Vries PEN Afrikaans 2017-06-17

"Die bestaande wetsontwerp is swak opgestel en het verreikende gevolge vir skrywers en uitgewers. PEN Afrikaans versoek dus alle belanghebbendes om hulself te vergewis van die erns van die saak."

Top