Menings

LitNet se ruimte vir onderhoude, essays, seminare en rubrieke wat toonaangewende menings uitspreek.
LitNet's space for interviews, essays, seminars and columns that express groundbreaking opinions.

Orania, koeksisters en ek

Bettina Wyngaard Rubrieke 2018-02-07

"Wat my egter die meeste bybly van die besoek aan Orania is nie koeksisters nie. Baie van my vooropgestelde idees is op hulle kop gekeer."

Akkordeonaanslag in Antwerpen

Marike van der Watt NeerlandiNet 2018-02-06

"Ik hou van mijn land, maar er zijn ook veel onzekerheden."

Zuid-Afrikahuis: Programma, Maart 2018

LitNet NeerlandiNet 2018-02-06

Die Zuid-Afrikahuis in Nederland bied in Maart 2018 ’n interessante program aan. Hier is nog inligting.

Een nieuwe dageraad breekt aan: over verliefdheid, relaties en seks in Zuid-Afrika

Herman Meulemans NeerlandiNet 2018-02-06

"Niels Posthumus heeft een eerlijke bijdrage geleverd tot het debat over het liefdesverdriet van veel Zuid-Afrikanen. Maar het debat woedt niet alleen in Zuid-Afrika. Het woedt in alle hevigheid overal."

’n Perspektief by die lees en interpretasie van die Oudgriekse mites (deel 2)

Gerrit van Wyk Kruger Seminare en essays 2018-02-05

"Daar bestaan al ’n omvangryke korpus van weergawes, veral in Engels, van die verhale uit die Oudgriekse mitologie. En die meeste daarvan is ook ryklik in kleur geïllustreer deur óf afdrukke uit bewaar geblewe antieke vaasskilderinge of ander realia, óf wat die skeppinge is van moderne kunstenaars, vir wie die veld so verleidelik wyd is soos die oorgelewerde materiaal self."

Stanley GM Ridge (1942–2018)

Stef Slembrouck In memoriam 2018-02-02

"Hij genoot nationaal en internationaal erkenning vanwege zijn expertise op het vlak van hoger onderwijs en heeft het hoger onderwijs in Zuid-Afrika mee vorm gegeven."

Waterkrisis ‒ ’n Mening in krisistyd: Die verantwoordelikhede (en verantwoordbaarheid) van die staat voortvloeiend uit die publieke-trusteeskap-beginsel

Germarié Viljoen Seminare en essays 2018-02-01

"Ten tweede is die oënskynlike gebrek aan daadwerklike en proaktiewe optrede deur die nasionale regering ten aansien van waterregulering in Kaapstad ’n groot vraagstuk."

Juliana. Een vorstin in een mannenwereld deur Jolande Withuis: ’n lesersindruk

Marius Coetzee Lesersindrukke 2018-02-01

"Jolande Withuis verleen gravitas en konteks aan ’n inderdaad buitengewone vorstin in ’n manswêreld. Juliana was ’n pionier en passievolle humanis wat die rol van die Europese konstitusionele monarg aansienlik verander het."

Obituary: Stanley GM Ridge

Miki Flockemann In memoriam 2018-02-01

“Stan, you have broadened our knowledge horizons by example, your intellectual energy has been infectious and you have changed and shaped those you have taught and worked with. Rest in peace, dear friend.”

Die eenheid van die reënboog: ’n Vredesentrum ten bate van transformasie

Ockie Grundling, Naomi Meyer Onderhoude 2018-02-01

"Vredebou volg normaalweg die amptelike versoeningsfase op. Versoening vereis in die eerste plek inklusiewe skuldbelydenis. Inklusiwiteit is krities belangrik en impliseer/vereis dat alle rolspelers in die konflik hul betrokke aandeel in die konflik moet erken en bely."

Een interview met Dan Sleigh over Eilande

Tycho Maas, Dan Sleigh Skrywersonderhoude 2018-02-01

"Mense is eilande in die see van die geskiedenis. Daar is nie bloot een perspektief of een geskiedenis nie."

Vertical and lateral literary movements in a writer’s career. Breyten Breytenbach’s Windcatcher in the USA and the Low Countries

Yves T'Sjoen Books and writers 2018-01-31

"Research on the constitution of foreign images of a canonical Afrikaans poet can start right here."

“Rassistiese identiteite”, meertaligheid en die toekoms van Afrikaanse skole

Conrad Steenkamp SA Skoleseminaar | Schools Seminar 2018-01-30

"Die sprekers van Afrikaans moet nou saamspan om die inherente diversiteit van die taal agter ons skole te mobiliseer. Ons kan ook baie meer doen om Afrikaanse skole en Afrikaansmediumonderrig vir swart ouers en kinders aantreklik te maak."

Tjaila-tyd vir Zuma se span: hoe lyk dit?

Bettina Wyngaard Rubrieke 2018-01-30

"Waar die Zuma-verbintenis voorheen deure wyd laat oopswaai het, begin hulle toenemend vind dat daai selfde verbintenis nou deure in hulle gesigte laat toeklap."

Nalatenskappe

Handré Brand Seminare en essays 2018-01-29

"Berus ’n persoonlike nalatenskap noodwendig uitsluitlik op eksterne persepsies, waarnemings en interpretasies van die lewenstyl, waardes, beginsels en werksprestasies van ’n persoon? Hoe geldig is sulke interpretasies van ander se nalatenskappe?"

’n Perspektief by die lees en interpretasie van die Oudgriekse mites (deel 1)

Gerrit van Wyk Kruger Seminare en essays 2018-01-29

"Die Oudgriekse mites tel onder die mees komplekse, fassinerende en interessantste vertellinge wat ooit mondelings geskep, oorvertel en later op skrif gestel is."

Afrikaanse onderwys onder beleg

Danie van Wyk SA Skoleseminaar | Schools Seminar 2018-01-26

"Laat ons die taal depolitiseer en destigmatiseer deur Afrikaanse onderwys ’n vriendelike gesig/beeld te gee en dit gelykstaande te maak aan 'uitnemend' en 'presterend'. Slegs dan sal die Lesufi’s van hierdie wêreld hul gesindheid en ingesteldheid jeens die taal verander en dit omarm as deel van die Suid-Afrikaanse werklikheid."

’n Huldeblyk aan Hugh Masekela

Stephanie Vos In memoriam 2018-01-26

"Op die verhoog was Masekela ’n kunstenaar met groot charisma en ’n vlymskerp sin vir humor. Hy was ’n 'entertainer' in die diepste sin van die woord: hy kon ’n gehoor fyn lees en hul in die palm van sy hand hou."

Jy kannie failure wies van ’n failed education system nie

Denver Breda Menings 2018-01-26

"Hierdie education vertel ons nie dat ons nie net van ons land verloor het maar was ook forseer om ons eie tale te op te gee en ’n vreemde identiteit aan te vat. ’n Identiteit wat ons tot vandag aan klou waar ons onsself 'trotse bruin mense' noem."

Die Christelike godsdiens en die “ander”

Sakkie Spangenberg Menings 2018-01-25

"Denver Breda roer ’n hele aantal sake aan in sy artikel “Die Kaap van baie kerke” (11 Jan 2018), maar één tema loop soos ’n goue draad deur sy stuk: die rol van Christensendelinge en -predikers in die ondermyning van die KhoeSan se “tale, identiteit, kulture en menslikheid” en die rol wat die baie Christelike kerke tans behoort te speel."

Top