Menings

LitNet se ruimte vir onderhoude, essays, seminare en rubrieke wat toonaangewende menings uitspreek.
LitNet's space for interviews, essays, seminars and columns that express groundbreaking opinions.

Afrikaans in die Laaglande-toerdagboek: inskrywing 5

DuPreez Strauss NeerlandiNet 2017-03-27

"Afrika is in vergelyking hiermee die land van absolute melk en heuning – hy gee grondstowwe en gewasse so mildelik dat dit maklik is om te dink dit kon vir ewig aanhou."

Hoekom ras en geslag saak maak in die Spur-voorval

Bettina Wyngaard Rubrieke 2017-03-24

"As ons regtig erns bedoel daarmee om ’n gesonde samelewing te bou, dan moet alle geweld teenoor vroue en kinders verwerp word. Sonder uitsondering. Sonder verskoning. Sonder verontskuldigings."

Tom Lanoye houdt passionele Hugo Clauslezing in Antwerpen

Herman Meulemans NeerlandiNet 2017-03-24

"Aan de buitenkant prijken de borstbeelden van Racine, Molière en Corneille. Aan de binnenkant hield Tom Lanoye een diep doorleefde, passionele Hugo Clauslezing over Nelson Mandela, Zuid-Afrika en de complexe relatie met Vlaanderen."

As in die mond deur Nicole Jaekel Strauss: ’n onderhoud

Nicole Jaekel Strauss, Naomi Meyer Skrywersonderhoude 2017-03-24

"Inspirasie kom soms uit sake, soms uit mense, soms uit plekke. Maar sit en wag doen ek nooit nie. Vermoed ek sal nooit aan die skryf kom nie."

A response to Marlene van Niekerk’s contribution to the Stellenbosch University language debate

Stephanus Muller Universiteitseminaar | University Seminar 2017-03-23

"I have taken a long time to write a response to Marlene van Niekerk’s contribution to the Stellenbosch University language debate, published on 20 July 2016."

Ons kom van vêr: ’n LitNet Akademies-resensie-essay

Gunther Pakendorf Resensies 2017-03-23

"Ons weet dat taal, enige lewende taal, aan ’n gedurige verandering onderworpe is; dat dit, om met Bakhtin te praat, in sy wese 'karnavalesk' is, bont en middelpuntvliedend aan die beweeg, sonder te veel bekommernis oor reëls en voorskrifte."

Wellingtonse gemeenskapsleiers voer oop gesprek oor taal en identiteit

Willem de Vries Menings 2017-03-23

Edwena Goff tydens die gesprek: “Wat bring ons vanoggend bymekaar? Ons taal en die identiteit wat ons vind in ons taal. Vir my, wanneer dit kom by my taal, is ek deel van ’n nierassige volk, nie ’n veelrassige volk nie.”

Van den Heever se “Werkstaking by die kleigat”: Regtig nodig in Die Afrikaanse kortverhaalboek?

Anton van Niekerk, Nico Koopman Menings 2017-03-22

"Ons kan seker die verlede nie vergeet nie. Maar waarom aan hierdie verhaal van rassisme en growwe paternalisme status verleen deur dit ook in hierdie besondere bundel op te neem? Waarom hierdie verhaal nie toelaat om rustig te verdwyn in die vergetelheid wat dit so ryklik verdien nie?"

Taal- en culturele diversiteit in het universitair onderwijs

Yves T'Sjoen NeerlandiNet 2017-03-22

“Het is hoog tijd voor een rationeel en emotioneel taaldebat. Omdat globalisering niet zozeer verengelsing is maar respect voor en verdieping in meertaligheid en andere culturen.”

Afrikaans in die Laaglande-toerdagboek: inskrywing 4

Annari Breed NeerlandiNet 2017-03-22

"Twee Belgiese biere later is die strydbyl begrawe en peper die manne my met vrae oor Afrikaans en Suid-Afrika. Dit is nie ’n verrassing dat al wat hulle van Suid-Afrika weet, dit is wat by hulle sitkamers ingedra word deur die nuuskanale nie."

Afrikaans in die Laaglande-toerdagboek: inskrywing 3

DuPreez Strauss NeerlandiNet 2017-03-22

"En ek besef: ons almal se tale is onlosmaaklik verbind aan die plekke waar dit vandaan kom. Dit is die plig van elke taal om dinge te sê oor sy eie stukkie grond en sy eie mense wat geen ander taal sal kan sê nie."

Onvergeetlik, of grensverskuiwend?

Temple Hauptfleisch Seminare en essays 2017-03-20

"Is ’n onvergeetlike teaterervaring altyd ’n genotvolle ervaring? Is ’n genotvolle teaterervaring altyd ’n onvergeetlike ervaring? Is ’n onvergeetlike teaterervaring altyd ’n grensverskuiwende ervaring? Is ’n grensverskuiwende teatergebeurtenis altyd ’n onvergeetlike ervaring?"

Die "ons" in Afrikaanse handboeke

Estelle Kruger, Alta Engelbrecht Onderhoude 2017-03-20

"Ek dink almal kan op hierdie stadium ’n tuiste in Afrikaanse handboeke vind, maar ons moet net bly waak daarteen dat ons nooit weer ’n 'ons' en 'hulle' in ons handboeke skep nie."

SASSA – ’n krisis met 12 maande uitgestel?

Bettina Wyngaard Rubrieke 2017-03-17

"Die situasie met die uitbetaling van staatstoelaes word met reg ’n grondwetlike krisis genoem. Daar is ’n grondwetlike verpligting op SASSA om te voorsien in die behoeftes van die armes."

Ben Dehaeck: Die man wat wou sterf in ’n kreatiewe oomblik

Marie Kruger In memoriam 2017-03-16

"Uit sy onuitwisbare passie het ’n menigte dinge gegroei: besielde studente, suksesvolle teatermakers, talle teaterproduksies, ’n eksperimenteleteatergroep, eie tekste en verwerkings, kinder- en jeugteater, poppespele en die Breughel as gemeenskapsteater in ’n bruin woonbuurt tydens die apartheidsjare."

Emily Hobhouse (1860–1926) en haar biograwe: US Woordfees 2017

Ena Jansen Seminare en essays 2017-03-16

"Elke generasie stel nuwe vrae en het ander belange; elke biograaf sal daarom vanuit die kennis en ervaring van ‘n bepaalde eie tyd ‘n ander beeld van daardie persoon ontwerp."

Behuisingsprotes; wat sneuwel volgende?

Bettina Wyngaard Rubrieke 2017-03-16

"Mense is desperaat. Hulle sien hoedat eerlikheid en geduld hulle nêrens bring nie. Hulle sien hoedat respek vir die owerhede teen hulle gebruik word. Hulle sien hoedat amptenare hulle regte misken, en die sisteem ter selfverryking gebruik."

Afrikaans in die Laaglande-toerdagboek: inskrywing 2

Annari Breed NeerlandiNet 2017-03-15

"Vanaand kan ek voel, hoor, sien hoe elke hart in die saal om die een of ander onverklaarbare rede, oopgaan. Ek wonder ... kan dit wees oor die taal waarin ek sing? Herken hulle dit in hulle selle en in hulle bloed?"

Afrikaans in die Laaglande-toerdagboek: inskrywing 1

DuPreez Strauss NeerlandiNet 2017-03-15

"Ons speel ons harte uit, vertel van ons lewens in Afrika, ons mense, ons probleme en oorwinnings. Annari dra gedigte voor. Ons beide sing van die jare en jare wat ons buite Suid-Afrika deurgebring het en hoe ons altyd weer terugkeer na ons vaderland en moedertaal."

Poel van kundigheid ten bate van Afrikaanse onderrig, ’n onderhoud met Wannie Carstens

Wannie Carstens, Liné Enslin Onderhoude 2017-03-14

"Hierdie projek is nou ’n geleentheid om die bestaande kundigheid te tap. Tap ons leeg en kry alles wat julle nodig het om aan Afrikaans se toekoms te bou! Dit is opwindend, en ’n uitdaging vir die jonger geslag."

Top