Menings

LitNet se ruimte vir onderhoude, essays, seminare en rubrieke wat toonaangewende menings uitspreek.
LitNet's space for interviews, essays, seminars and columns that express groundbreaking opinions.

Huldeblyk aan PG du Plessis (1934–2017)

Jeanette Ferreira In memoriam 2017-06-07

"Mens stel jou voor hy het die trappies van hierdie laaste verhoog afgeklim met sy skouers effens krom onder die kruisbande, beslis nie sonder ’n glimlag en ’n laaste woord nie: 'Pieter Georg du Plessis. Skuldig aan ’n lewe, voluit.'"

Persvrystelling: Jannie du Toit se program in die Lae Lande

LitNet NeerlandiNet 2017-06-07

"Du Toit wordt begeleid door een musiekensemble van het hoogste niveau. Hij is jaren lang reeds een topuitvoerder van de liedkunst in het algemeen, maar vooral van Brel. Na een tiental tournees door de Benelux sinds 1992 is Jannie zeer geliefd geworden bij het Nederlandstalige luisterpubliek."

Jan H Maraisprys 2017: Jaap Steyn se bedankingstoespraak

Jaap Steyn Seminare en essays 2017-06-07

“Afrikaans is kwesbaarder as ander tale in lande waar die universiteite al hoe meer Engels invoer.” Hier is Jaap Steyn se toespraak by die ontvangs van die Jan H Maraisprys, wat gesamentlik aan hom en Jan van der Watt toegeken is.

Skoolleiers en sosiale geregtigheid: ’n onderhoud

Estelle Kruger, Clarence Williams Onderhoude 2017-06-07

“Ek is ’n voorstander van die begrip van gedeelde leierskap wat gebaseer is op die idee dat leierskap nie die uitsluitlike domein van een individu is nie, maar in baie mense gesetel is. Ek glo dat alle opvoeders die potensiaal het en geregtig is om tot leierskap by te dra.”

Die mense langsaan deur Elsa Hamersma: ’n onderhoud

Elsa Hamersma, Naomi Meyer Skrywersonderhoude 2017-06-07

"Aanvanklik begin ek met ’n idee. Dis die vonk. Daarna word dit hoofsaaklik gedryf deur die karakters en daarom is dit vir my nogal nutteloos om te veel beplanning te doen." 

Luiste-’n-slag-dag

Olivia M Coetzee Rubrieke 2017-06-06

"Soes ek daai oggend op daai stasie gestaan het, het ek gedink an daai vrou wat onner daai trein se wiele gelê het. Ek het gewonner oo haa storie en hoekô sy besluit het om te spring. Ek het gewonne hoekô sy nie wee proebee hettie."

ANC se skuimrubbertande ontbloot?

Bettina Wyngaard Rubrieke 2017-06-02

"Mense is nie dom nie. Dit neem nie ’n groot sprong om af te lei dat radikale ekonomiese transformasie in hierdie geval ten koste van die armes gebeur nie."

Vaselinetjie, die film: ’n onderhoud

Mercy Kannemeyer Onderhoude 2017-06-01

"Vaselinetjie is ’n film oor die soeke na identiteit en die lang pad na oorlewing om te ontdek wie jy werklik is; ’n huldeblyk aan die krag van die menslike gees, die mag van liefde en ons vermoë om ten spyte van alles wat teen ons saamsweer te triomfeer." Vaselinetjie begin op 22 September 2017 in filmteaters draai.

13 Reasons Why: enkele argumente

Liné Enslin Menings 2017-06-01

"Is daar ’n gevaar dat kykers meer geneig sal wees tot risikogedrag, selfbesering of selfdood na hulle die reeks gekyk het? Is Hannah Baker se storie ’n uitsondering? Wat staan ouers te doen?"

Martin Luther herdenk na 500 jaar: deel 1

Gerrit van Wyk Kruger Seminare en essays 2017-06-01

"Martin Luther was die absolute stigter en grondlegger van die Duitse Christelike kerkhervorming en ook die seminale figuur wat die dwalende Rooms-Katolieke Kerk uit die Donker Middeleeue na die ware oorspronklike evangeliese lig gelei het."

A vision for Afrikaans

Andries Visagie Universiteitseminaar | University Seminar 2017-06-01

"I am excited by the many strong voices that are currently speaking up in Kaaps. Listening to Kaaps in a film such as Noem my skollie or in an excellent play like Kristalvlakte by Amy Jephta, one is struck by the absurdity of dismissing Kaaps as little more than a 'jokey language'."

Is skrywers se outeursregte in gedrang?

Catrina Wessels Seminare en essays 2017-06-01

"Sinvolle outeursregwetgewing, en die effektiewe toepassing daarvan, is van sentrale belang vir die gesonde funksionering van die uitgewersbedryf, ’n bedryf wat toegespits is op die maak van boeke en die kweek van ’n sterk leeskultuur."

Om al die balle in die lug te hou: 'n Gesprek oor rolkonflik by manlike onderwysers

Estelle Kruger, Deon Vos Onderhoude 2017-05-31

"Hierdie navorsing het bewys dat rolkonflik ’n baie ernstige werklikheid is waarmee rekening gehou moet word. Alle opvoeders beleef rolkonflik tot ’n sekere mate. Dit is uiters belangrik dat persone in gesagsposisies by die werk asook gesinslede toegerus moet word om rolkonflik te begryp en te minimaliseer."

No longer whispering to power – The story of Thuli Madonsela: ’n onderhoud met Thandeka Gqubule

Maryke Roberts, Thandeka Gqubule Skrywersonderhoude 2017-05-31

"Die meeste geskiedenisboeke handel oor dinge wat lank terug gebeur het. Hierdie [Madonsela se storie] is geskiedenis waardeur ons almal geleef het. Elke leser kan daarmee identifiseer, of hulle die boek haat of mal daaroor is."

Die oorlog teen vroue

Bettina Wyngaard Rubrieke 2017-05-31

"Vir te lank is mans die boodskap gegee dat vroueliggame maar die setel en uitlaatklep vir hul woede kan wees, dat daar geen gevolge vir hulle sal wees nie."

Offerlam word Sacrificed: ’n onderhoud oor die vertaling

Daleen Venter, Chanette Paul, Elsa Silke Skrywersonderhoude 2017-05-30

"Ek het skoon in tale begin droom. Dit was egter vir my ’n geweldig verrykende ervaring. Dit het my opnuut laat besef hoe soepel Afrikaans is en hoe uniek ’n mens jou daarin kan uitdruk."

Bart Luirink: ’n onderhoud oor ZAM

Bart Luirink, Menán van Heerden NeerlandiNet 2017-05-30

"Op die journalistieke en creatieve vriendschap bouwt ZAM voort. We beperken ons daarbij niet langer tot Zuid-Afrika. We maken een online magazine dat het werk van Afrikaanse onderzoeksjournalisten, fotografen en andere creatieven onder de aandacht van een internationaal publiek wil brengen."

VraNet: Nuttige wenke vir kosmaak

Liné Enslin, Francois du Preez Menings 2017-05-24

"Onthou net, mens vat nooit ’n mes sonder om ’n ruildingetjie daarvoor te gee nie. Dis ’n ouvroustorie, maar ek het dit nog nie gebreek om uit te vind wat gebeur nie. Ek wil ook nie die kans waag nie."

’n Kyk na Tom Lanoye se Hugo Claus-lesing – deur die bril van Herman Meulemans

Dingie van Rensburg NeerlandiNet 2017-05-24

"Ek het Herman Meulemans se resensie van Tom Lanoye se Hugo Claus-lesing ... met groot belangstelling gelees. Ek is veral deur twee sake getref: enersyds, die inhoud van Lanoye se 'diep doorleefde, passionele' Hugo Claus-lesing ... soos deur Meulemans opgesom; andersyds, Meulemans se resensie van die betrokke lesing."

’n Visie vir Afrikaans

Andries Visagie Universiteitseminaar | University Seminar 2017-05-23

"As prestasie en uitnemendheid die kenmerk van Afrikaans bly, sal dit nie misgekyk word nie. Belangrik is egter dat hierdie uitnemendheid met groter oorgawe as ooit vantevore gedeel moet word met landgenote vir wie Afrikaans dikwels ’n geslote boek bly."

Top